Maria szymanowska

Towarzystwo im. Marii Szymanowskiej- - Societe Polonaise Maria Szymanowska.

„...Talent graniczący z szaleństwem...”

(J.W.Goethe)

 

Relacja z koncertu 18 czerwca 2023

Justyna Galant

Prezes Towarzystwa im. Marii Szymanowskiej

         Maria Szymanowska(1789 – 1831) była jedną z pierwszych kobiet pianistek w historii kultury europejskiej. Osobowość artystyczna połączona z wysokim kunsztem pianistycznym i kompozytorskim pozwoliła jej zaistnieć na największych salach i salonach ówczesnej Europy.

Podziwiana i uwielbiana za życia przez znaczące dwory Europy,  malarzy, poetów, najwybitniejszych muzyków epoki oraz tłumy słuchaczy. Prowadziła w Petersburgu własny salon artystyczny, który również skupiał wybitnych Polaków (Mickiewicz, Morawski,Odyniec.) i był ostoją wielu polskich wygnańców. Niespodziewana nagła śmierć w wieku 42 lat przerwała tą tak błyskotliwą i spektakularną karierę artystki. Po latach żeby nie powiedzieć wiekach zapomnienia postać tej wyjątkowej kobiety  i artystki wydobywa się z cienia zajmując godne i zasłużone miejsce w historii polskiej i europejskiej kultury. 

           Od dłuższego czasu była we mnie potrzeba podjęcia wysiłku na rzecz utworzenia  Polskiego Towarzystwa im.  Marii Szymanowskiej – Societe Polonaise Maria Szymanowska z siedzibą w Warszawie. Idea ta nawiązuje w sposób bezpośredni do Societe Maria Szymanowska w Paryżu, którego założycielką była Pani Elżbieta Zapolska-Chapelle – osoba o wyjątkowych i niekwestionowanych zasługach w krzewieniu wiedzy i propagowaniu postaci i twórczości Marii Szymanowskiej. Siedzibą tego Towarzystwa jest Biblioteka Polska w Paryżu.

           Po śmierci Elżbiety Zapolskiej Chapelle rolę prezesa przejął mąż- Pan Patrick Chapelle

         Moją ideę poparły liczne  osoby związane z polską kulturą. Powstał już kilkunastoosobowy Komitet Założycielski i Komitet Honorowy. Uczestnictwo w tych komitetach uczyniły nam zaszczyt między innymi takie osoby jak: prof. Irena Poniatowska, maestro Janusz Olejniczak, prof.Kazimierz Piotr Zaleski – dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, prof.Andrzej Jasiński, redaktor Polskiego Radia Jerzy Kisielewski, redaktor programu II Polskiego Radia Marcin Majchrowski. 

          Towarzystwo Marii Szymanowskiej pozostaje również we współpracy artystycznej z Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza.  Muzeum to symbolizuje jednocześnie wyjątkowy kontekst historyczny postaci  Marii Szymanowskiej. 

       Przejawia się w tym swoista ciągłość historyczno-familijna, bowiem jak wiemy córka Marii Szymanowskiej – Celina była żoną Adama Mickiewicza, a muzykę do ballad mickiewiczowskich napisała sama Maria.Ponadto wnuczka Marii Elżbieta Malewska była żoną syna Mickiewicza-Władysława, który zarządzał Biblioteką Polską w Paryżu do lat dwudziestych XX wieku i z którym współpracował Zygmunt Lubicz Zaleski – ojciec prof.Kazimierza Piotra Zaleskiego. Tych niesamowitych powiązań jest dużo i myślę, że szlachetnym celem jest uwypuklenie tak wielopłaszczyznowych źródeł ich wzajemnych relacji. Wszystko to wiąże się z podstawowym celem powstania Towarzystwa jakim jest propagowanie wiedzy na temat życia i twórczości Marii Szymanowskiej, a w szczególności jej dorobku kompozytorskiego w szerokim aspekcie artystycznych i biograficznych  powiązań w dziedzinie literatury oraz malarstwa epoki romantyzmu.

 

Justyna Galant

Prezes Towarzystwa im. Marii Szymanowskiej

SESJA upamiętniająca przybycie do Polski portretu Marii Szymanowskiej pt ,,Impresja,, autorstwa Jacka Rewerskiego – 18 czerwca 2021

 

Maria Szymanowska uwielbiała rownież wszelkie rodzaje porcelany, które często otrzymywała jako dar wdzięczności za jej grę podczas tras koncertowych po Europie. 

Moje ścieżki paryskie
również śladami Marii Szymanowskiej
PARYŻ Listopad, 2022
wilsona
Plac Vendome